Peuteropvang naar de scholen in Assen

28 juni 2017

Per 1 januari 2018 gaan de peuterspeelzalen van de Stichting Peuterspeelzalen Assen (SPA) over naar de  schoolbesturen in Assen. Peuteropvang is dan onderdeel van de kindcentra in Assen. De overgang van de peuteropvang naar het onderwijs is een gevolg van het wettelijk gelijktrekken van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Alle pedagogisch medewerkers en het grootste deel van de staf kunnen aan het werk bij een van de schoolbesturen.

Per 1 januari 2018 gaan de peuterspeelzalen van de Stichting Peuterspeelzalen Assen (SPA) over naar de  schoolbesturen in Assen. Peuteropvang is dan onderdeel van de kindcentra in Assen. De overgang van de peuteropvang naar het onderwijs is een gevolg van het wettelijk gelijktrekken van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Alle pedagogisch medewerkers en het grootste deel van de staf kunnen aan het werk bij een van de schoolbesturen.

 

De komende maanden bepalen de schoolbesturen of en waar er nieuwe locaties bij komen. Dat hangt af van de belangstelling van ouders. Zij krijgen na de zomervakantie de vraag voorgelegd welke opvanglocatie hun voorkeur heeft voor de opvang van hun kind vanaf januari 2018.


Met de overdracht van het peuterwerk naar de scholen, wordt aangesloten bij de vorming van de kindcentra. Hier kunnen kinderen tussen 0 en 12 jaar de hele dag terecht om te spelen, te leren, te ontdekken en te ontspannen. Op die manier kunnen zij zich optimaal ontwikkelen. Met het wettelijk gelijk trekken van kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk gelden voor beide vormen van opvang dezelfde kwaliteitseisen. Dit betekent onder andere dat er vanaf 1 januari twee gediplomeerde pedagogisch medewerkers op de groepen staan. Voor ouders betekent deze verandering dat zij ook voor de peuteropvang kinderopvangtoeslag van de belasting kunnen krijgen. Voor ouders die niet in aanmerking komen voor deze toeslag betaalt de gemeente mee in de kosten.

 

De gemeente Assen, SPA en de onderwijsbesturen hebben afspraken gemaakt over de overdracht van het huidige peuterspeelzaalwerk naar het onderwijs. Uitgangspunt is dat de kwaliteit van het peuterspeelzaalwerk behouden blijft en waar mogelijk wordt versterkt. Een belangrijk aandachtspunt is verder het behoud van werkgelegenheid voor de medewerkers van SPA. Voor alle pedagogisch medewerkers is plaats bij één van de schoolbesturen. Voor de assistent-leidsters en enkele stafmedewerkers van SPA wordt naar mogelijkheden gezocht. Voor de medewerkers die niet overgaan, komt er zo nodig een sociaal plan.

 

Ouders en medewerkers zijn inmiddels met een brief op de hoogte gesteld van de veranderingen. Voor medewerkers is er binnenkort een informatiebijeenkomst en voor ouders komt die er na de zomervakantie.

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.