Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Na de fusie is de GMR in een nieuwe samenstelling verder gegaan. Op  dinsdag 3 april hebben we tijdens de GMR vergadering drie nieuwe leden mogen verwelkomen binnen de oudergeleding. Tijdens deze eerste vergadering in de nieuwe samenstelling is er nader kennisgemaakt en is de beleidsplannenagenda besproken. De volgende vergadering staat gepland op 15 mei 2018.

 

Per 1-4-2018 bestaat de GMR uit de volgende leden:

 

Marleen Brink

 ouder

Jennifer Eberhard

 personeel

Remko Pars

 ouder

Anneke Lanjouw

 personeel

Karen Lubberts

 personeel

Frank de Ronde

 ouder               Voorzitter

Marijke Schepel

 personeel

Riëtte Veldman

 ouder

Corien de Wolff

 personeel         Secretariaat

Dominique  Zwaagman

 personeel

Jaap van der Heijdt

 ouder

Arjan Oortman

 ouder

 

Voor vragen is de GMR bereikbaar via het volgende mailadres: gmr@ckcdrenthe.nl