Onderwijsconcepten

Daltononderwijs

 

Daltononderwijs is adaptief onderwijs (onderwijs op maat) dat leerlingen uitnodigt om op basis van (zelf)vertrouwen uitdagingen aan te gaan om zich verder te ontwikkelen. Het Nederlandse daltononderwijs kent van oorsprong drie daltonprincipes: vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid en samenwerken.

 

Jenaplanonderwijs

 

In het Jenaplan onderwijs wordt waar mogelijk gewerkt vanuit thema’s, die voor kinderen betekenisvol en actueel zijn. De school krijgt vorm door samenwerking tussen team, ouders en kinderen. Jenaplan is een concept waarin relaties van het kind centraal staan: de relatie met zichzelf, met de ander en het andere en met de wereld.

 

Regulier onderwijs met elk eigen accenten
 

 

Overige concepten

 

 • Ervaringsgericht onderwijs  - De Beatrixschool in Beilen
  Bij EGO hoort een pedagogische visie en didactiek met een bepaalde manier van kijken: de ervaringsgerichte benadering. Daar ligt de kern van het EGO. Je eigen ervaringen neem je mee als middel om je beter in de ervaring van de ander te verplaatsen. Door proeven, voelen, beleven, zien en horen neem je de wereld waar zoals een ander dat doet.
   
 • Ontwikkelingsgericht onderwijs - De Wegwijzer in Westerbork

  De doelstelling van OGO is het stimuleren van kinderen om hun volledige persoonlijkheid te ontwikkelen. Het belangrijkste principe is de zone van naaste ontwikkeling. Het kind ontdekt vanuit zijn eigen ontwikkeling wat op het randje van zijn kunnen en nog niet kunnen ligt. De brede persoonsontwikkeling van leerlingen staat centraal.
   

 • Meervoudige intelligentie - Het Octaaf in Baggelhuizen in Assen

  Bij MI wordt uitgegaan van de gedachte dat menselijke vermogens veel verder reiken dan lezen, schrijven en rekenen. Er wordt in het onderwijs ook aandacht besteed aan capaciteiten als sociaal waarnemingsvermogen, beeldend vermogen en muzikaal vermogen. Kinderen worden aangespoord ook andere talenten/intelligenties te ontwikkelen.