Hier staan we voor

CKC Drenthe biedt onderwijs vanuit een Christelijke levensvisie
CKC Drenthe gaat uit van een christelijke levenshouding, die wordt geïnspireerd door de Bijbel. De mens staat voor ons centraal.

Sleutelwoorden zijn gastvrijheid, ontmoeting, verwondering en vertrouwen. Er wordt rekening gehouden met het multiculturele karakter van de samenleving.

CKC Drenthe biedt kwalitatief hoogwaardig onderwijs
Onze scholen werken voortdurend aan steeds hogere leeropbrengsten. Daarbij wordt sterk geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs. Directies en schoolteams werken continu aan het verbeteren van de onderwijsresultaten, omdat we samen de beste kwaliteit voor onderwijs, opvoeding en ontwikkeling voor onze kinderen willen realiseren.  Deze aanpak heeft ertoe geleid dat al onze scholen goede onderwijsresultaten behalen. De scholen maken gebruik van een geïntegreerd ICT onderwijsleerpakket.  Op alle CKC Drenthe scholen staan de eigen kwaliteiten van het kind centraal. 

CKC Drenthe scholen staan midden in de samenleving
Vanuit de CKC Drenthe scholen worden integrale kindcentra  ontwikkeld. Onze kindcentra zorgen voor het verhogen van de kansen van kinderen uit minder kansrijke situaties.  Samen zorgen wij voor een aanbod waar ouders om vragen, van zeven tot zeven uur en van 0 tot 13 jaar. CKC Drenthe volgt actief het gemeentelijke, regionale en landelijke onderwijsdebat en staat open voor samenwerking met andere organisaties.