Hier staan we voor!

COG Drenthe biedt onderwijs vanuit een Christelijke levensvisie
COG Drenthe gaat uit van een christelijke levenshouding, die wordt geïnspireerd door de Bijbel. De mens staat voor ons centraal.

Sleutelwoorden zijn gastvrijheid, ontmoeting, verwondering en vertrouwen. Er wordt rekening gehouden met het multiculturele karakter van de samenleving.

COG Drenthe biedt kwalitatief hoogwaardig onderwijs
Onze scholen werken voortdurend aan steeds hogere leeropbrengsten. Daarbij wordt sterk geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs. Directies en schoolteams werken continu aan het verbeteren van de onderwijsresultaten, omdat we samen de beste kwaliteit voor onderwijs, opvoeding en opvang voor onze kinderen willen realiseren.  Deze aanpak heeft ertoe geleid dat al onze scholen goede onderwijsresultaten behalen. De scholen maken gebruik van een geïntegreerd ICT onderwijsleerpakket.  Op alle COG Drenthe scholen staan de eigen kwaliteiten van de individuele leerlingen centraal. 

COG Drenthe scholen staan midden in de samenleving
Onze scholen zorgen voor het verhogen van de onderwijskansen van kinderen uit minder kansrijke situaties. COG Drenthe werkt samen met organisaties voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Vanuit de COG Drenthe scholen worden integrale kindcentra  ontwikkeld.  Samen zorgen wij voor een aanbod waar ouders om vragen, van zeven tot zeven uur en van 0 tot 12 jaar. COG Drenthe volgt actief het gemeentelijke, regionale en landelijke onderwijsdebat en staat open voor samenwerking met andere organisaties.